Martin Jan van Mourik

Martin Jan van Mourik was hoogleraar notarieel recht aan de Universiteit Leiden en hoogleraar notarieel en privaatrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij was tot en met 2006 ook notaris in Nijmegen. Hij is ereredacteur van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De notaris over de grenzen heen

Donderdag 19/09 – 14:00 – Main stage
Vrijdag 20/09 – 11:00 – Red stage

Tijdens deze presentatie zal een Franse, Nederlandse en Estse collega aan het woord komen. Doorheen hun uiteenzettingen zal de evolutie die het notarieel beroep in hun respectievelijke landen aan bod komen. Hierbij zal rond verschillende thema’s gewerkt worden.

Er zal onder andere onderzocht worden hoe de erelonen in de verschillende landen bepaald worden. Of het al dan niet vrijgeven van de erelonen een verhoogde concurrentie met zich meebrengt en of dit het delicate evenwicht tussen de rol van openbaar ambtenaar en vrij beroeper verstoort. Welke rol kan de deontologie hierin spelen?

Ook de interprofessionele samenwerking zal onder de loep worden genomen. Met welke andere beroepsgroepen is samenwerkingen mogelijk? In welke mate kan dit afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van de notaris?

Ten slotte ligt het monopolie van de notaris binnen Europa onder vuur. Er zal ook worden nagegaan of in deze landen bepaalde transactie onttrokken worden aan een notariële tussenkomst.

De Europese notaris in beweging

Donderdag 19/09 - 16:00 – Main stage

[beschrijving lezing]

Bekijk het programma      Bestel uw tickets

Paspoort
NAAM Martin Jan van Mourik
NATIONALITEIT Nederlander
BEDRIJF Radboud Universiteit Nijmegen
SPECIALISATIE Professor

Andere sprekers op dit congres:

Stuk voor stuk experten in hun vakgebied.

Thierry Thomas

Katrin Sepp

Katrin Sepp

Francois Xavier Bary

Philippe Bosseler

Jo Caudron

Dick Van Laere & An Sibiet
Thierry Thomas

Katrin Sepp