Christian Denoyelle

Christian Denoyelle studeerde rechten aan de toenmalige UFSAL en de KU Leuven. Hij was enkele jaren advocaat in Brussel en gaf les aan het vormingsinstituut van Familiehulp. In 2000 begon hij de lange gerechtelijke stage in Antwerpen. Hij werd in 2004 benoemd als rechter in de rechtbank van eerste aanleg. Vervolgens werd hij aangesteld als jeugdrechter en dat bleef hij meer dan tien jaar. Hij combineerde die functie enkele jaren met de taak van perswoordvoerder voor de Antwerpse rechtbank. Hij was voorzitter van het Nationaal Verbond van Magistraten. Hij werd verkozen in de allereerste Adviesraad van de Magistratuur. In 2012 kozen de magistraten hem in de Hoge Raad voor de Justitie, waar hij deel uitmaakte van de benoemings- en aanwijzingscommissie. In 2016 werd hij er voorzitter van de Nederlandstalige advies- en onderzoekscommissie.

Wat hebben een makelaar, een rechter en een geneesheer gemeen?

Vrijdag 20/09 – 11:00 – Main stage

In deze presentatie zullen we over de beroepsgrenzen heen kijken. Actoren uit verschillende (vrije) beroepen die ook onderworpen zijn aan een deontologisch code zullen in hun verschillende uiteenzettingen nagaan wat de impact is van de deontologie op het dagdagelijks leven, zowel op professioneel als op privé vlak (bijv. deelname aan sociale media).

Bekijk het programma      Bestel uw tickets

Paspoort
NAAM Christian Denoyelle
NATIONALITEIT Belg
BEDRIJF Hoge Raad voor de Justitie
SPECIALISATIE Bureaulid

Andere sprekers op dit congres:

Stuk voor stuk experten in hun vakgebied.

Beatrijs Deconinck

Ivan Leunckens

Etienne Beguin