Thierry Thomas

De notaris over de grenzen heen

Donderdag 19/09 – 14:00 – Main stage
Vrijdag 20/09 – 11:00 – Red stage

Tijdens deze presentatie zal een Franse, Nederlandse en Estse collega aan het woord komen. Doorheen hun uiteenzettingen zal de evolutie die het notarieel beroep in hun respectievelijke landen aan bod komen. Hierbij zal rond verschillende thema’s gewerkt worden.

Er zal onder andere onderzocht worden hoe de erelonen in de verschillende landen bepaald worden. Of het al dan niet vrijgeven van de erelonen een verhoogde concurrentie met zich meebrengt en of dit het delicate evenwicht tussen de rol van openbaar ambtenaar en vrij beroeper verstoort. Welke rol kan de deontologie hierin spelen?

Ook de interprofessionele samenwerking zal onder de loep worden genomen. Met welke andere beroepsgroepen is samenwerkingen mogelijk? In welke mate kan dit afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van de notaris?

Ten slotte ligt het monopolie van de notaris binnen Europa onder vuur. Er zal ook worden nagegaan of in deze landen bepaalde transactie onttrokken worden aan een notariële tussenkomst.

Bekijk het programma      Bestel uw tickets

Paspoort
NAAM Thierry Thomas
NATIONALITEIT Frans
BEDRIJF
SPECIALISATIE

Andere sprekers op dit congres:

Stuk voor stuk experten in hun vakgebied.

Katrin Sepp

Martin Jan van Mourik

Katrin Sepp

Martin Jan van Mourik